World Markets

Bezpieczeństwo produktu Liv.52
pharmacovigilance system for reporting incidents regarding Liv.52

Bezpieczeństwo pacjentów przyjmujących lek Liv.52 jest naszym priorytetem. Dbając o jakość leku Liv.52 stworzyliśmy dla Państwa system zgłaszania działań nieporządanych, incydentów medycznych lub prób podrobienia leku Liv.52.

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail

bezpieczenstwo.liv52@wml.pl

lub zgłaszać telefonicznie pod numerem
22 872 04 11.